White on White + Tortoiseshell Glasses + Oversized Necklace - Downtown San Francisco

whiteonwhite street fashion style, sf, san francisco,  white on white, tortoise-shell, oversized accessories,